Pensioenles Mañana, MBO Amersfoort – School voor Gezondheidszorg & Welzijn