Partners

Bij Stichting Weet Wat Je Besteedt staat samenwerking altijd voorop. We hebben allerlei maatschappelijke en commerciële partners waar we een intensieve relatie mee onderhouden. Op deze manier kunnen we gebruik maken van allerlei expertise en rescourses én kunnen we onze opgedane ervaringen en inzichten met zoveel mogelijk mensen delen. Onze partners leveren ook belangrijke menskracht: vrijwilligers die workshops en evenementen organiseren. Samenwerking maakt ons slim en sterk, dus we zijn altijd op zoek naar nieuwe partners!

Partners die deelnemen in stichting Weet Wat je Besteedt dragen op diverse manieren bij aan de activiteiten van de stichting en het vergroten van onze kennis. Ze ondersteunen ons onder andere in:

  • Het faciliteren van contact met jongeren, zoals Microsoft met MSN;
  • Het delen van kennis over bepaalde onderwerpen, zoals Nibud;
  • Het leveren van resources, zoals projectleden en vrijwilligers voor activiteiten;
  • Financiële ondersteuning om WWJB mee voort te kunnen zetten.

Onze partners vinden dat ze zelf veel baat hebben bij hun betrokkenheid bij WWJB:

  • Het vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid. Door hun bijdrage aan de stichting dragen de partners bij aan het verbeteren van de financiële zelf-redzaamheid van jongeren en verbeteren zij tegelijkertijd hun eigen reputatie;
  • Het vergroot de betrokkenheid en bedrijfstrots van medewerkers, door als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan met een thema dat je aanspreekt;

Het vergroot het inzicht in jongeren en manieren om met hen in contact te komen, door het delen van onze ervaringen. Ook betrekken we onze partners actief in de activiteiten die we organiseren.

WWJB zijn verschillende opties voor samenwerking met partners mogelijk:

  •     Senior partners, die voor langere tijd ondersteuning bieden en die vaak ook een bestuurszetel vervullen;
  •     Projectpartners die een concreet project adopteren of ons voorzien van resources;
  •     Vrienden van WWJB, die ons op beperkte schaal ondersteunen met resources of door onze materialen in te zetten richting jongeren.

Bekijk hier de deelnemende partners.