Lesvorm
Spelvorm
Doelgroep
Bovenbouw HAVO/VWO
Duur
45 - 75 Mogelijk
Gastdocent mogelijk
Mogelijk

Bright About Money: dilemmaspel

Bright About Money wordt gegeven in de themamaand mei.

Leerlingen enthouasiasmeren om eens écht na te denken over hoe je omgaat met geld en alle keuzes die je daarin moet maken, hoe pak je dat aan? Met die uitdaging ging KPMG, een van de partners van WWJB, aan de slag en ontwikkelden het spel Bright About Money. Dit veelzijdige spel daagt leerlingen uit om via dilemma’s met elkaar te bedicussieren welke financiële keuzes zij maken en waarom. Eigenlijk is het een spel dat voor alle leeftijden zinvol is volgens KPMG, want door je keuzes te motiveren leer je veel over jezelf én leer je veel van je medeleerlingen!

Bright about Money werd ontwikkeld binnen KPMG zelf. Een team van KPMG adviseurs won eind 2010 een interne competitie om een initiatief te ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het winnende team bedacht een prikkelend financieel dilemmaspel voor jongeren: Bright About Money. Met dit spel wilden zij jongeren bewuster laten nadenken over keuzes die zij maken op het gebied van geldzaken. Een doel dat behaald bleek te worden in de succesvolle pilot!

Speldoos Bright About MoneyDe doelgroep van het spel zijn zowel HAVO als VWO leerlingen in de bovenbouw. Voor deze doelgroep zijn nog weinig tools ontwikkeld en lagen dus kansen om het financieel bewustzijn van deze doepgroep te stimuleren. Vanaf de zomer van 2011 was de eerste versie van het bordspel in concept klaar en zijn er pilots gehouden op scholen. Scholieren kregen hier de kans het spel te testen en de resultaten waren meteen veelbelovend!

Wat houdt Bright About Money in?
De gastles neemt 1 à 2 lesuren in beslag en start met een korte introductie, waarna klassikaal het spel Ren Je Rot wordt gespeeld, met een aantal dilemma’s die voor jongeren spelen en die te maken hebben met geld. Bij dit onderdeel rennen de leerlingen per dilemma naar de hoek die hun keuze weergeeft. Deze oefening maakt fysiek duidelijk hoe iedereen verschillende keuzes maakt op geldgebied en draait de leerlingen tegelijkertijd warm voor de rest van het programma.

In het volgende onderdeel gaan de scholieren in groepjes van maximaal vijf leerlingen aan de slag met het dilemmaspel. In groepjes nemen ze een aantal dilemma’s door en praten over hun keuzes, drijfveren en argumenten. Op deze manier kunnen ze van hun klasgenoten horen waarom zij mogelijk een andere keuze maken bij hetzelfde dilemma en wordt er uitgebreid op de keuzes gereflecteerd. Aan het einde van de les horen de leerlingen naar aanleiding van hun keuzes welk geldtype ze zijn. Al met al vergroot deze nieuwe kennis hun zelfinzicht en welke valkuilen ze in de gaten moeten houden.

Bijdragen aan Bright About Money
Het succes van dit actieve en interactieve spel is het enthousiasme en de input van de begeleider(s) van de les. Natuurlijk komt het meeste uit de leerlingen zelf, maar een betrokken facilitator krijgt het voor elkaar om het onderste uit de kan te halen en de sfeer open en inspirerend te maken. Bij WWJB zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die zin hebben om klassen te begeleiden met het spelen van het Bright About Moneyspel. De ervaringen van de mensen die het tot nu toe hebben gespeeld zijn zeer positief: door in dialoog te gaan met de leerlingen steek je een hoop op van de keuzes die ze maken en hoe ze financiële dilemma’s aanpakken!

Kerndoelen:

 • De leerling leert een beargumenteerd standpunt in te nemen over (financiële)  dilemma’s en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
 • De leerling leert zich mondeling begrijpelijk uit te drukken.
 • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van consumeren en budgetteren.
 • De leerling leert deel te nemen aan een discussie in een groep.

Financiële competenties:

 • De leerling leert hoe hij kan sparen.
 • De leerling leert zicht te krijgen op en om te gaan met verleidingen.
 • De leerling leert de waarde van het vergelijken van prijzen van producten.

Overige competenties:

 • De leerling neemt het eigen gedachtepatroon onder de loep en leert reflecteren op het eigen gedrag.
 • De leerling leert in gesprek gaan met leeftijdsgenoten over moeilijke kwesties en keuzes.
 • De leerling leert (gezamenlijk) oplossingen te bedenken voor dilemma’s die zij in het dagelijks leven ervaren.
 • De leerling leert te luisteren naar anderen.

Klik hier om het lesmateriaal te bekijken (pdf: 28 mb)