Lesvorm
Workshop met film
Doelgroep
Bovenbouw VMBO
Duur
90 minuten
Gastdocent mogelijk
Nee

Edgie The Movie discussieles

Over geld praat je niet, dat héb je gewoon. Tenminste, dat gevoel blijkt bij veel jongeren te leven. Het is vaak een taboe om over geldzaken te praten. Dat taboe aanpakken is precies het doel van Edgie The Movie. De film gaat over geldzaken en daagt de kijker uit om na te denken en te discussiëren over financiële dilemma’s. De film combineert spanning met de vraag aan de kijker om te reflecteren op eigen geldproblemen of financiële uitdagingen. Exit taboes; discussiëren over geld wordt zo aangemoedigd op een leuke en ontspannen manier!

Wat is Edgie The Movie?
Edgie The Movie is de eerste Nederlandse crowd sourced film voor en door jongeren. Maar liefst 88 jongeren hebben meegewerkt aan het script, de crew, acteren, muziek en styling. Het doel was om een film te maken die jongeren uitdaagt om iets te leren over geld. Om dat te laten slagen heeft WWJB jongeren zelf aan het roer laten staan om de film zo prikkelend en aansprekend mogelijk te maken. Het resultaat is een snelle en professionele film die jongeren meeneemt in het plot vol sensatie. De filmpresentatie was uiteraard in stijl: een feestelijke première waarvoor alle jongeren die meewerkten waren uitgenodigd.

Jongeren spelen echt de hoofdrol in deze film, onder regie van twee 19-jarige regisseurs. Ze schreven het verhaal voor de film en hadden ook een belangrijke bijdrage achter de schermen. Daarnaast heeft een aantal bekende Nederlanders zich ingezet om Edgie The Movie nog prikkelender te maken: onder andere Wouter Bos, Chris Zegers en Sanne Heijen spelen een gastrol. Het maken van de film is begeleid door niemand minder dan regisseur Eddy Terstall. Door de professionele productie sluit deze film aan bij de voorkeuren van de doelgroep en biedt de film tegelijkertijd materiaal waar de jongeren veel van opsteken.

EdgiePoster-smallWat willen we losmaken met Edgie The Movie?
Edgie The Movie is bedoeld om de discussie tussen jongeren over geld uit de taboesfeer te halen. Door de film te combineren met discussievragen die aansluiten op het thema van de film en de gebeurtenissen in de film worden de kijkers geprikkeld om te praten over financiële dilemma’s en problemen die iedereen kunnen overkomen (of overkomen zijn). Daarnaast vragen we jongeren om te reflecteren op hun eigen manier van omgaan met geldproblematiek.

WWJB wil een zo groot mogelijk publiek aanspreken. We willen dus dat Edgie The Movie door zoveel mogelijk jongeren wordt bekeken: de film is daarom voor alle middelbare scholen gratis beschikbaar. Ook krijgen scholen een uitgebreide lesbrief met bruikbare discussievragen en een uitleg hoe ze het best de discussie op gang kunnen brengen en leerlingen kunnen uitdagen om samen na te denken over grotere en kleinere gelddilemma’s.

Voor wie is Edgie The Movie?
De doelgroep voor de film is, in eerste instantie, de bovenbouw van het vmbo en de onderbouw van het mbo. De (gast)docent heeft als facilitator de rol om jongeren aan te moedigen om de discussie aan te gaan met elkaar en financiële thema’s bespreekbaar te maken. Deze discussie komt dus uit de jongeren zelf en de (gast)docent treedt niet oordelend op. Wel kan de docent vragen aan de jongeren om oplossingen voor problemen aan te dragen en tips te geven voor bepaalde situaties, zoals hoe je hulp vraagt bij problemen of hoe je problemen kunt herkennen.

De film wordt vooraf gegaan door een introductie met prikkelende stellingen waar de leerlingen op antwoorden en tijdens de film komen expliciet een aantal dilemma’s aan bod die samen met de (gast)docent besproken worden. Na de film is er ruimte om nog door te praten over de dilemma’s die in de film naar voren zijn gekomen. Ook krijgen de leerlingen een reflectieformulier waarin ze wordt gevraagd nog eens terug te blikken op wat ze geleerd hebben. Op deze manier wordt de gedachtenstroom die de film oproept gekanaliseerd middels de vragen en stellingen en levert Edgie The Movie op waar hij voor bedoeld is: van taboes naar stevige discussies over geld!

Kerndoelen:

  • De leerling leert een beargumenteerd standpunt in te nemen over (financiële)  dilemma’s en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
  • De leerling leert zich mondeling begrijpelijk uit te drukken.
  • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van consumeren en budgetteren.
  • De leerling leert deel te nemen aan een discussie in een groep.

Financiële competenties:

  • De leerling leert zicht te krijgen op en om te gaan met verleidingen.
  • De leerling leert over de rechten als werknemer.

 Overige competenties:

  • De leerling leert het eigen gedachtepatroon onder de loep te nemen en te reflecteren op het eigen gedrag.
  • De leerling leert in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten over moeilijke kwesties en keuzes.
  • De leerling leert (gezamenlijk) oplossingen te bedenken voor dilemma’s die hij in het dagelijks leven ervaart.
  • De leerling leert te luisteren naar anderen.

Bekijk de educatieve film Edgie The Movie.