Lesvorm
Workshop
Doelgroep
Onderbouw VMBO, HAVO, VWO
Duur
90 minuten
Gastdocent mogelijk
Ja

MoneyPoster: reclame en geld

Reclame: het is een onderwerp waar jongeren graag over praten. Maar wordt er net zo enthousiast gepraat over de invloed van reclame op hun gedrag? Dat is een heel ander verhaal! WWJB ontwikkelde samen met jongeren de workshop MoneyPoster. Deze workshop is bedoeld om VMBO’ers in gesprek te laten gaan over omgaan met geld en reclame. Als extra uitdaging kunnen de posters die ze maken de MoneyPoster van het jaar worden en die wordt dan door WWJB uitgebracht!

MoneyPoster is een project waar we bij WWJB erg trots op zijn. Het past precies bij onze instelling: we zijn er door jongeren en voor jongeren. Deze workshop hebben we namelijk samen met jongeren op het Groot Geld Ontbijt in 2011 ontwikkeld en de workshop sluit volgens de deelnemers heel goed aan bij wat ze willen.

MoneyPoster is vooral bedoeld voor de onderbouw van het VMBO, maar is ook geschikt voor de lagere klassen van HAVO en VWO. Het doel van de workshop is de leerlingen meer bewust laten worden van de manier waarop reclame werkt. Op welke manier word je verleid tot een aankoop? Waar kom je reclame allemaal tegen? Hoe groot is de invloed van reclame eigenlijk? En hoe kan je weerstand bieden tegen die druk? Dit zijn vragen die we de leerlingen vooral zélf laten beantwoorden. De gastdocent – onze vrijwilligers – staat vooral als facilitator voor de klas. En dat maakt de workshop juist zo leuk.

Wat houdt de workshop in?

Het programma van zo’n 90 minuten bestaat uit drie delen. De klas start met een dialoog over geld, hieraan voorafgaand hebben ze thuis de geldtypetest ingevuld. Zo hebben ze een goede kennisbasis en al wat zelfinzicht opgedaan. Door stellingen en vragen dagen we de jongeren uit om over geld te denken en elkaar tips te geven. Vervolgens krijgen de jongeren een korte workshop over reclame. De facilitator vertelt allerlei pittige feiten over reclame en marketing en zet de jongeren op een interactieve manier aan het denken over reclameprincipes en de invloed ervan.

Na de workshop gaan de jongeren zelf aan de slag met het maken van een MoneyPoster in groepjes. De poster is bedoeld om leeftijdsgenoten te inspireren hoe ze beter om kunnen gaan met geld. Ze gebruiken de reclame- en marketingtips uit de workshop en proberen met hun poster mee te dingen naar de prijs voor de MoneyPoster van het jaar. Per  klas gaat er één poster door naar de landelijke competitie.

Waarom is MoneyPoster op deze manier opgezet?

WWJB staat er pal voor dat jongeren op een manier worden benaderd die zij zelf waarderen. Daarom is WWJB nooit belerend, maar altijd in dialoog met jongeren. We weten dat de invloed van jongeren op elkaar vanaf hun 13e steeds groter wordt. Daar maken we graag gebruik van, door in deze workshop jongeren elkaar te laten vertellen waar ze goed aan doen. Door van elkaar te leren en zelf aangemoedigd te worden om na te denken over het onderwerp, bereik je het grootste resultaat. En daar doen we het voor.

Kerndoelen:

  • De leerling leert na te denken over financiële kwesties, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
  • De leerling leert zich mondeling  begrijpelijk uit te drukken.
  • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van consumeren en budgetteren.
  • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.

Financiële competenties:

  • De leerling leert zicht te krijgen op en om te gaan met verleidingen.
  • De leerling leert de waarde van het vergelijken van prijzen van producten.

Overige competenties:

  • De leerling leert samenwerken.
  • De leerling leert leeftijdsgenoten met behulp van een visuele vorm te inspireren en overtuigen.
  • De leerling leert te luisteren naar anderen.
  • De leerling leert tot een gezamenlijk besluit te komen.

Het lesmateriaal kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar: projectbureau@gastlesplanner.nl