Lesvorm
Workshop
Doelgroep
Bovenbouw MBO
Duur
45 minuten
Gastdocent mogelijk
Mogelijk

Pensioenworkshop Mañana: aan de slag met je oude dag!

Pensioenworkshop Mañana wordt gegeven tijdens de Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november 2015.

In co-creatie met jongeren is de pensioenworkshop ‘Mañana, aan de slag met je oude dag’ ontwikkeld voor de laatste klassen van het MBO, waarvan het materiaal door vorm en inhoud optimaal aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

Opzet van de les
De les duurt 45 minuten en bestaat uit drie modules: een individuele huiswerkopdracht, een klassikale uitleg over pensioen en een interactieve opdracht. Van deze modules is zowel een offline als een online versie beschikbaar.

Doel en inhoud van de (gast-)les
Het doel van de gastles is leerlingen op een speelse, laagdrempelige en interactieve manier basiskennis bij te brengen over pensioenen, zodat het onderwerp niet meer ‘eng’ en ingewikkeld is als ze hier op een later moment mee geconfronteerd worden. Juist in de huidige tijd is het belangrijk jongeren op hun financiële toekomst voor te bereiden en hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Huiswerkopdracht
De individuele huiswerkopdracht is bedoeld als voorbereiding op de les. Het betreft de  pensioenquiz die jongeren online kunnen doen op jongerenplatform Edgie.nl.

Klassikale uitleg
De klassikale uitleg over pensioen wordt gegeven door middel van een korte animatiefilm. Hierin wordt uitgelegd hoe het pensioenstelsel in Nederland in elkaar zit en wat dit betekent voor je oude dag. Na afloop van deze film gaat de gastdocent in op vragen van leerlingen en licht bepaalde onderwerpen nader toe.

Interactieve opdracht
Met de interactieve opdracht gaan leerlingen hun ideale leven na hun pensioen in beeld brengen. Vervolgens laten we zien wat voor prijskaartje aan hun keuzes hangt, waardoor het besef ontstaat dat het belangrijk is om al vroeg bewust met je pensioen bezig te zijn. De offline variant bestaat uit een werkblad, dat op www.gastlesplanner.nl gratis besteld kan worden. Het online alternatief is een online tool, die op computer, tablet en mobiel gratis gespeeld kan worden en op Edgie.nl te vinden is.

Pensioendeskundigen van PGGM en Zwitserleven begeleiden de gastlessen. Aanvullend op het lesmateriaal is er voor jongeren interessante informatie over pensioenen te vinden op Edgie.nl.

Jongeren en pensioen
Pensioen staat ver af van de belevingswereld van jongeren. De materie is complex en onzeker, met als gevolg dat ze over het algemeen de kop in het zand steken. Ze concentreren zich liever op het heden dan op hun toekomst. Sparen voor korte termijn doelen (zoals het rijbewijs, een vakantie of de aankoop van een eerste huis) is belangrijker dan sparen voor later, zoals pensioen. Dit blijkt uit onderzoek dat YoungWorks in het voorjaar van 2012 heeft uitgevoerd in opdracht van stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB), PGGM en Zwitserleven.

Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat met name jongeren die nog op school zitten graag uitgelegd krijgen hoe het pensioenstelsel in elkaar zit en wat zij zelf moeten regelen. Want ze beseffen dat het noodzakelijk is om te sparen voor pensioen en daarmee te werken aan zekerheid voor later en aan financiële vrijheid om prettig te leven. Studerende en schoolgaande jongeren gaven daarom aan wel interesse te hebben in de ins en outs van pensioenen en hoe zij hun zaken goed op orde kunnen brengen vanaf het moment dat ze gaan werken.