Lesvorm
Workshop
Doelgroep
Onderbouw vmbo, havo en vwo
Duur
90 - 100 minuten
Gastdocent mogelijk
Deze les is zonder gastdocent

Snoep & Snacks

Snoep & Snacks wordt gegeven in de themamaand februari.

Snoep en snacks zijn een populaire uitgavenpost bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Gemiddeld 16 euro per maand wordt uitgegeven in de kantine, kiosks en snoepautomaten. Daarnaast verdwijnt er gemiddeld maandelijks 13 euro aan frisdrank in hun magen. WWJB wil deze jongeren op een leuke en interactieve manier laten nadenken over deze en andere kostenposten. De workshop ‘Snoep & Snacks’ is door jongeren zelf ontwikkeld om medejongeren bewuster te laten worden van de verleiding, sociale druk en weerbaarheid rondom geldzaken.

De workshop is bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het programma bestaat uit twee lesuren (90 tot 100 minuten). De workshop is ontwikkeld door studenten Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. De leerlingen van de Fontys kregen als uitdaging om een voorlichtings-campagne te ontwikkelen voor de doelgroep VMBO en namen het in een wedstrijd tegen elkaar op. De jury bestond uit VMBO-leerlingen, Fontys-docenten en WWJB-medewerkers. De winnende workshop ‘Snoep en Snacks’ bevat veel interactieve elementen. Het is een goed voorbeeld voor de co-creatie waar WWJB voor staat.

Wat houdt de workshop in?

De inhoud van het programma bestaat uit een aantal onderdelen. Als voorbereiding hebben de leerlingen de GeldType Test van WWJB ingevuld en weten ze welk geldtype zij zijn. Hierdoor hebben ze al een goede kennisbasis opgebouwd en al wat zelfreflectie achter de rug.

Na een plenaire inleiding krijgen de leerlingen de opdracht om hun eigen schoolkantine op te richten. Ze maken keuzes over wat ze gaan verkopen, hoe ze het budget gaan beheren en hoe ze geldstromen overzichtelijk kunnen noteren. De opdracht zet aan tot nadenken over het beheren van een vast budget van 1000 euro.

Het onderdeel dat hierop volgt, is het rollenspel ‘sociale druk’. Het rollenspel is beschikbaar in een filmversie of als casus voor in de klas. In dit rollenspel krijgen jongeren een casus waarin ze allemaal zich moeten inleven dat ze een verschillend bedrag in hun portomonnee hebben (0, 10, 20 en 50 euro) en dat er wordt voorgesteld om naar een fastfoodketen te gaan. In het rollenspel moeten ze aangeven aan elkaar waarom ze wel of niet hun (laatste) geld uit willen geven. Het doel van de oefening is jongeren bewust maken van sociale druk en leren omgaan met weerstand en sociale druk van leeftijdsgenoten. Door het rollenspel wordt duidelijk hoe de leerlingen tot een groepsbeslissing komen.

Na dit onderdeel worden de leerlingen gevraagd om te reflecteren over hun eigen uitgavenpatroon. Wat geven ze uit aan snoep en snacks? Voor dit onderdeel is een voorbeeldstencil gemaakt waarop de leerlingen op een rijtje kunnen zetten wat ze gemiddeld uitgeven. Het biedt een mooie samenvatting waar de leerlingen normaal weinig overzicht over zullen hebben.

Door de grote input van de leerlingen is het een leuke en energieke workshop waar veel wordt gelachen én geleerd.

Kerndoelen:

 • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 • De leerling leert zich mondeling begrijpelijk uit te drukken.
 • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk, consumeren en budgetteren.

Financiële competenties:

 • De leerling leert overzicht te houden van zijn inkomsten en uitgaven.
 • De leerling leert hoe hij kan besparen.
 • De leerling leert zicht te krijgen op en om te gaan met verleidingen.
 • De leerling leert de waarde van het vergelijken van prijzen van producten.

Overige competenties:

 • De leerling kan reflecteren op zijn eigen financiële competenties.
 • De leerling leert aangeboden tips te implementeren in het eigen uitgavenpatroon.
 • De leerling leert samenwerken.
 • De leerling leert te luisteren naar anderen.
 • De leerling leert een rol aan te nemen en zich in te leven in een ander.
 • De leerling leert feedback te geven aan leeftijdsgenoten.
 • De leerling leert feedback te ontvangen.
 • De leerling leert in gesprek te gaan met medeleerlingen die mogelijk andere keuzes maken.

Heeft u na het bekijken van het lesmateriaal nog vragen, stuur dan een e-mail naar: projectbureau@gastlesplanner.nl