Stichting Weet Wat Je Besteedt gestopt – bedankt!

logo-WWJB2-150x150Maar de materialen blijven beschikbaar!
Na een lange periode van onzekerheid en vele pogingen om Stichting Weet Wat Je Besteedt te laten continueren, is het nu helemaal zeker: WWJB gaat stoppen, met ingang van 1 oktober 2015.

Maar gelukkig is er goed nieuws, want alle ontwikkelde online tools en lesmaterialen worden overgedragen en blijven gratis beschikbaar voor iedereen!

 • De ontwikkelde online tools en websites worden overgedragen aan Nibud, die ze beschikbaar zal houden voor jongeren en voor andere gebruikers.
 • Het Budget Challenge project, met een les over schulden en een les over telefoonkosten, wordt overgedragen aan de NVVK, die het ook de komende jaren zal aanbieden aan mbo-scholen, in samenwerking met andere partners.
 • De pensioenworkshop Mañana, gericht op mbo studenten, wordt overgedragen aan de Stichting Samen voor Later, die deze gastlessen ook de komende jaren zal aanbieden aan mbo-scholen, in samenwerking met andere partners.
 • De overige lesmaterialen worden overgedragen aan Platform Wijzer in Geldzaken, die de lesmaterialen ter beschikking stellen aan scholen, educatieve partners en andere partners die gastlessen aanbieden.

Nibud
Nibud is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar en informatie geeft over de inkomsten en uitgaven van huishoudens.

NVVK
NVVK is de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren lopen wij voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.

Stichting Samen voor Later
De Stichting Samen voor Later wil mensen helpen om de juiste financiële keuzes te maken. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen wil de stichting mensen hierbij stimuleren en faciliteren om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen geldzaken.

Wijzer in Geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Hierin bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

Trots!
Met trots kijken we terug. De afgelopen 5,5 jaar heeft WWJB veel weten te bereiken, door met en voor jongeren:

 • Ruim 2 miljoen unieke bezoekers op de eigen online omgevingen;
 • Interactie met ruim 700.000 van die bezoekers;
 • Zo’n 355.000 bezoekers die een test of een tool gebruikten op een van onze websites;
 • Ruim 30.000 leerlingen bezig met financiële educatie, waarvan 47% met eigen docent en 53% met een gastdocent;
 • Dankzij vele online tools: Financieel Studieplan en het online platform Edgie met: Geldtypetest, Trendsettertest, Levensgenietertest, Moneyskills test, Geldcoach, Moneymatters game, Pensioenquiz, pensioentool Isla Mañana, Shop Mood Meter, Shoptypetest, Hebzucht test, Kasboek, Mobiel Profiel test, Dataquiz, Op Jezelf quiz en vele video’s en artikelen;
 • En lesmaterialen voor het voorgezet onderwijs en het mbo: MoneyPoster, Starters Helpen Starters, Studie In Zicht, Snoep & Snacks, Bright About Money, MoneyRace, Edgie The Movie, MoneyMatters, Slim Shoppen, Mañana, Budget Challenge, Phone Challenge en Klaar voor de Start.

We hopen van harte dat de komende jaren, via Nibud, NVVK en Wijzer in Geldzaken, nog vele jongeren leren beter met geld om te gaan met behulp van de door WWJB ontwikkelde lesmaterialen en online tools.

Bedankt!
Onze dank gaat uit naar:

 • De teamleden: Lydia, Onno, Mark, Daniëlle, Janneke, Marc, Eline, Annemarie, Linda, Karin, Nikkie, Sanne, Patricia, Jeannell, Marije, Margit, Lara, Netty, Marjon, Gwenn en Thea;
 • De bestuursleden: Ronald, Henk, Wouter, Maurice, Gerard, Gerjoke, Peter, Marijke en Rob;
 • De leden van de programmaraad: Geert, Jeroen, Arie, Hilde, Emile, Marc, Ashnie, Jolanda, Jan, Marion, Wies en Raymond;
 • De vaste externe collega’s: David, Terri, Sarah, Wesley, Wim, Paul, Palmyra, Fabian, Ernest, Kim, Gabri, Anna, Nico, Karin, Anne;
 • En natuurlijk alle stagiaires en tijdelijke krachten;
 • En de gastdocenten die met veel enthousiasme voor de klas gingen staan om jongeren te inspireren en ondersteunen;
 • Alle jongerenorganisaties en individuele jongeren die in projecten, in co-creatie sessies, in studieprojecten, in de jongerenredactie en op allerlei andere momenten ideeën aanreikten, met oplossingen kwamen en hielpen om jongeren te leren beter met geld om te gaan;
 • De scholen die de gastlessen of lesmaterialen inzetten;
 • De partners die ons financieel of in natura steunden: SNS REAAL, SNS Bank, PGGM, Nibud, KPMG, Fonds 21, Microsoft, Google, Vodafone, KPN, NVVK, KBvG, ZwitserLeven, BLG Wonen, ACTIAM, Stichting Goede Doelen Nh1816, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Alle partners met wie we samenwerkten op het terrein van financiële educatie;
 • En de andere partners die met enorm enthousiasme en veel inspiratie in opdracht van ons met mooie projecten aan de slag gingen;
 • En de media die vaak met veel enthousiasme berichtten over nieuwe initiatieven, nieuwe partners en over bekende en onbekende Nederlanders die een bijdrage leverden aan onze missie.

Zonder jullie hadden we nooit zoveel jongeren kunnen bereiken!!